Укр. літ. мова на Буковині
річ
Річ. Справа.● Знана річ, що (...) - загальновідомо, що (...). Знана річ, що руский нарід в економічнім згляді підупав (Б., 1895, 11, 2). ;
● Має ся річ (так, не так) - справа полягає в (тому, що...). Здає ся, що в сім випадку річ так має ся (Б., 1895, 12, 2); 3 товариством нашим річ мається так. Головною ініціаторкою його єсть пані Матковська, вона ніби числиться до старої партії, єсть, однак, дуже толерантна жінка, ми подали собі руку, щоб зібрати всіх русинок буковинських] та, зав'язавши товариство, хоронити наших дівчат та дітий - біднішої класи головно - від румуныциняся, котрому западають чим раз, то сильніше (Коб., Листи, 12, 266); Річмає ся так. Я йому, Piemson'у, писала, що або най мені манускрипт відошле, або най заплатить (Коб., Листи, 106, 481); Тут має ся річ подібно, як з ґеоґрафією, з тою хибань ріжницею, що число слів і назв, незрозумілих для учеників, ще більше (Корд., 1904, 21); Наколи б наш нарід не мав ворогів - а найгірші вороги є перекиньчики -[...] то праця около здобутя сего мандату була б не трудна, а тим-то і успішна. Та, на жаль, як відомо, має ся річ не так (Б., 1907, 27, 1); Чех їде там [до Петербурга] як Чех, Словінець як Словінець і вертають звідтам як вірні сини своєї вітчини Цілком инакше має ся річ із Богатирцем і тов[аришами]. По австрийским морю плавають вони під флягою старорусинів, по тамтім боці границі кличуть вони з емфазою, що вони “істинно русскі люди“. За ту емфазу платять в Петербурзі готовими грішми, які мусять бути немалі (Б., 1909, 31, 2);
● Річ не мала ся так - справа стояла інакше, справа полягала в іншому. Але річ немала ся так, як п. посол др. Волян сказав (Б., 1895, 12, 3);
● Не мати нічого до річи - не стосуватися (до) справи. Що під час „славної" діяльности згаданих панів фаєрмани не мали майже ніяких приладів, а нову, тану сикавку, куплену за дорогі гроші, “зіпсували“ чищенєм пивниць за два роки, се також не має нічого до річи, бо, властиво, не о се ходить, а о щось инного (Б., 1907, 70, 2) )
// пол. to nie ma nic do rzeczy - це до справи (суті справи) не стосується;
● Що се має (мало) до речі - це не має значення, суті не стосується. Ви були перші, що писали про мене і витягнули мене перед публіку, а тепер мали би другі що писати! Нехай собі будуть другі і “бистроумні", але що се має до речі? (Коб., Листи, 47, 331); [Тодорика] був низького росту і обертався все цілим тілом, де вистачала не раз лише голову звернути. Штивна була у нього шия. І в цілості робив він погане враження; та що се мало до реч? Чоловік до всього звикає (Коб., Земля, 228);
● Так стоїть річ (річ стоїть так) - справи виглядають так. Так стоїть річ у національних ґімназиях, де ученики учать ся в своїй рідній мові (Корд., 1904, 15); Взагалі в Австрії 87, 9 проц. учеників Гімназияльних осягнуло бажану ціль науки. Щодо поодиноких країв, то річ стоїть так: в Чехії осягнуло бажану ціль 90, 5 проц., в Австрії Горішній 90, 4 проц., в Далмації 89, 7 проц., в Сольногороді 89, 2 проц., найгірше вийшла в сім згляді Буковина, болите 78 проц. [...] Отже, Буковина має релятивно найбільше ґімназистів і - найбільшерепетентів (Б., 1907, 66, 3)
// пол. rzeczy stoją tak - справи виглядають так, так стоять справи.
Ви можете поставити посилання на це слово:

матиме такий вигляд: річ


матиме такий вигляд: Що таке річ